Wszystko co musisz wiedzieć o karcie EKUZ

Wszystko co musisz wiedzieć o karcie EKUZ

Opuszczając granice Polski, czy to w celach turystycznych, czy w celach służbowych, zawsze powinniśmy zabierać ze sobą Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. Dlaczego EKUZ należy zawsze ze sobą zabierać za granicę? Kto może ją otrzymać?

Gdzie karta obowiązuje?

Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego uznają wszystkie kraje, które wchodzą w skład Unii Europejskiej, państwa wchodzące w skład Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz dodatkowo nie będąca członkiem tych organizacji Szwajcaria. Na podstawie karty na terenie wszystkich państw wchodzących w skład tych organizacji oraz na terytorium Szwajcarii otrzymamy świadczenia medyczne w tamtejszych publicznych placówkach medycznych.

Komu przysługuje EKUZ?

Kartę EKUZ mogą wyrobić wszystkie osoby, które są objęte ubezpieczeniem zdrowotnym w ramach systemu Narodowego Funduszu Zdrowia. Kartę EKUZ mogą wyrobić także członkowie najbliższej rodziny osób ubezpieczonych w NFZ. Każdy z nich musi jednak wystąpić o wydanie odrębnej karty. Kartę EKUZ można wyrobić także niepełnoletnim dzieciom.

Kiedy możemy otrzymać kartę EKUZ?

Karta jest wydawana osobom, które czasowo wyjeżdżają do innych krajów europejskich. Kartę można otrzymać wyjeżdżając w celach:

-pracowniczych;
-turystycznych;
-naukowych.

Osoby, które pracują legalnie w krajach członkowskich Unii Europejskiej nie mogą ubiegać się o wydanie karty EKUZ w Polsce. Osoby legalnie pracujące na terenie innych państw członkowskich Unii Europejskiej nie są bowiem już objęte polskim systemem ubezpieczeń zdrowotnych. Karty EKUZ nie otrzymają także osoby, którym pracodawca nie odprowadzał regularnie składek.

Dzięki karcie EKUZ możemy bezpłatnie skorzystać z pomocy medycznej poza Polską. Karta chroni przed wieloma kłopotami, zwłaszcza przed konsekwencjami finansowymi leczenia poza Polską. Dlatego warto zawsze przy okazji zagranicznych wyjazdów mieć ją przy sobie. Ale pamiętajmy, że nie obejmuje ona pokrycia kosztów transportu medycznego do Polski. Na wszelki wypadek warto więc przed zagranicznym wyjazdem wykupić dodatkowe ubezpieczenie turystyczne.

Dodaj komentarz