Kraina Kredy i Jury

Kraina Kredy i Jury

Kraina Kredy i Jury

Obszar płyty jurajskiej

Wyżyna wieluńska i Wyżyna Krakowsko-Częstochowska zajmują obszar płyty jurajskiej, terenu zbudowanego z twardych skał wapiennych. Cechują go wzniesienia urozmaicone ostańcami oraz głębokie doliny potoków o stromych ścianach. Znajduje się tu wiele miast wartych obejrzenia.

Częstochowa

Częstochowa to najbardziej znane polskie sanktuarium maryjne. Klasztor na Jasnej Górze ufundował w 1382 r. dla paulinów książę Władysław Opolczyk. On także ofiarował cudowny wizerunek Matki Boskiej, zwany Czarną Madonną. Od czasów panowania Zygmunta III Wazy klasztor pełnił także funkcje obronne. Dzisiejszy wygląd klasztoru jasnogórskiego ukształtował remont po wielkim pożarze w końcu XVII w. Ołtarz w kaplicy Cudownego Obrazu pw. Narodzenia NMP jest odgrodzony od nawy głównej żelazną XVII-wieczną kratą wykonaną w Gdańsku. Z wotów ofiarnych wykonywane są sukienki do przyozdabiania obrazu. Bazylika Wniebowzięcia NMP i Znalezienia Krzyża Świętego otrzymała w XVIII w. bogaty barokowy wystrój.

Wieluń

Wieluń leży na północnym krańcu pasa jurajskich wyżyn. Zachowały się tu fragmenty kamiennych murów obronnych z XIV w. Brama Krakowska z 1350 r. jest częścią klasycystycznego ratusza z 1842 r. Parafialny kościół św. Józefa z połowy XVIII w. pierwotnie był częścią zespołu klasztoru Pijarów. W poklasztornych zabudowaniach znajdują się obecnie urzędy i biura. W dawnym klasztorze Bernardynek jest Muzeum Ziemi Wieluńskiej. W okolicach Wielunia jest zachowanych wiele obiektów zabytkowej drewnianej architektury. W Ożarowie znajduje się drewniany barokowy dwór z połowy XVIII w. z ekspozycją Muzeum Wnętrz Dworskich.

Kraina Kredy i Jury

Park Krajobrazowy Orlich Gniazd rozciąga się na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej. Do największych zespołów skał należą Skałki Mirowskie, Skały Podlesickie, Rzędkowickie, Kroczyckie, Zborów, Ostrężnik, Chełm i Aleksandra Janowskiego, i Pasmo Smoleńsko-Niegowonickie. Pośród nich wznoszą się ruiny średniowiecznych warowni: Olsztyna, Ogrodzieńca, Mirowa, Bobolic, Rabsztyna i Smolenia.

Olsztyn słynie z ruin średniowiecznego zamku z XIV w. W centrum dawnego miasta, dziś wsi, stoi barokowy kościół św. Jana Chrzciciela z XVII w. Atrakcją jest Szopka Olsztyńska eksponowana w zabytkowym XIX-wiecznym drewnianym domu. Warto odwiedzić również Podzamcze – wież założoną u stóp Góry Aleksandra Janowskiego. Pełniła ona rolę zaplecza dla zamku Ogrodzieniec. Odbywają się tam imprezy historyczne: Najazd Barbarzyńców i Turniej Rycerski o Miecz Kasztelana Zamku. Na górze Birów znajduje się rekonstrukcja drewnianego grodu z XIV w.

Dodaj komentarz